Onze gemeente heeft een grote groep kinderen en jongeren. Voor elke leeftijdsgroep is er wel iets te beleven.

gKJ

Crèche en Peuterclub

Kinderen: De Schatjes (de kleine klas)  De Mickey’s (de midden klas)     

Rock Solid

Tieners

Jongeren

 

Crèche en Peuterclub:

Voor de kleine kinderen van ongeveer 0-3,5 jaar is er een crèche tijdens de zondagse bijeenkomst.

Ook uw kinderen zijn daar van harte welkom.

In deze Corona-tijd is er tijdelijk geen crèche.

 

Kinderen:

kindDe Schatjes

Voor alle kinderen die net starten op de basisschool (groep 1 en 2). In deze klas werken we met de werkmap van Promiseland voor de onderbouw. Aan de hand van thema’s komen alle bekende verhalen uit de Bijbel in een paar jaar tijd aan bod.

De kinderen zijn nog erg visueel ingesteld, dus wordt er gebruik gemaakt van beeldmateriaal.

Er wordt gebeden, gezongen en er wordt een werkje of een kleurplaat gemaakt. En soms wordt er een spel gedaan. Natuurlijk is er ook ruimte voor een gesprekje met de kinderen.

 

kinderen
De Mickey’s

De kinderen van groep 3, 4, 5 en 6 komen bij de Mickey’s.

Ook hier werken we met de  werkmap van Promiseland, maar dan voor de middenbouw. We starten in het Nieuwe Testament. Halverwege het jaar gaan we verder aan de hand van het thema “de Bijbel is…” en “God is…”

Natuurlijk gaan we ook in deze groep met de kinderen bidden, ze worden aangemoedigd om hardop te bidden en onderwerpen aan te dragen. We zingen en maken soms een werkje. We doen spelletjes, een quiz of kijken een (Bijbelse) video. De kinderen worden uitgedaagd om mee te praten over het onderwerp van de les.

 

« top 

ROCK SOLID:

Voor groep 7 en 8 en de eerste klas van de middelbare school  is er 4x per maand RockSolid club, tijdens de zondagse vieringen. Hier leren de kinderen de basis van hun christelijke geloof begrijpen en leren ze wat het in de praktijk betekent om Christus te volgen, op hun leeftijd, in de wereld van vandaag.

« top

Tieners:

Voor tieners van 12-15 jaar is er tijdelijk geen tienergroep.

 « top

Jongeren:

Voor alle jongeren van 16 t/m 20 jaar is er Jongmoeting. Nu in coronatijd even niet.

Aan de hand van de Bijbel gaan we op zoek naar God. Meestal is er een inleiding, soms door een gastspreker. Ook is er ruimte voor zingen, discussie en getuigenissen. Natuurlijk is er ruimte genoeg voor een start met een gezellige bak koffie en wat drinken na afloop.

« top