hartenhandeninkleur

 

  Leven in overvloed

Als jij je afvraagt waarom je leeft, ga dan op zoek naar God, die in Jezus Christus naar ons toe is gekomen.
Christus leren kennen, is het leven vinden!

 

Wij houden van Jezus Christus, die centraal staat in ons christelijke geloof.

Hij is de levende Heer die mensen verandert en zegent. Hij leeft en is het motief voor ons leven (hart) en ons handelen (handen).

pijl2Wij gaan er met elkaar voor om Jezus Christus te laten zien in ons leven en in onze omgeving.

Christus is de Zoon van God, die eeuwig leven geeft!

 

Ben je op zoek naar God, wil je meer over Jezus weten, heb je behoefte aan een goed gesprek, zie je het even niet zitten, mail naar zorg@deontmoeting.info

 

Onze vieringen beginnen op zondag om 9:45 uur, Hoofdstraat 220, Apeldoorn

Tot en met zondag 26 april geen diensten. Wij wachten af hoe de dingen zich ontwikkelen. De God van de vrede is er altijd, ook in onzekere tijden!