samenwerken

 

2018

 

 

» Bekijk nieuwe data

Kinderdienst

30-06-2013 - 09:45

zondagmorgen

New Wine conferentie

26-07-2013

New Wine conferentie, Biddinghuizen, naast Walibi World. Kom een dagje genieten. De conferentie wordt gehouden van zaterdag 20 juli tot vrijdagmorgen 26 juli.

Samen in de naam van Jezus

08-09-2013 - 10:45

Hoe beleef je dit? Wat betekent het voor jou om deel uit te maken van een gemeente? Wat ontvang je en wat zou je willen geven?

Potluck maaltijd en Sing-In

14-09-2013 - 17:30

Zaterdagavond, samen eten en zingen

Startzondag

15-09-2013 - 09:45

Zondagmorgen: na de startdienst koffie met taart, tot 12:30 uur. Daarna presentatie LT, kinderen speciaal programma. Lunchbuffet, aangeklede broodjes, vanaf 13:15 uur.

De Kracht van Eén

21-09-2013 - 19:00

Zaterdagavond, in de Basis, Oude Apeldoornseweg 41-45. Het vieren van de eenheid in Christus staat centraal, samen met 10 kerken

Het dilemma van de herbergier

24-12-2013 - 18:30

Kerstavond

Praise --> schitterend

31-12-2013 - 18:00

18:00 uur samen eten; 18:30 uur Praise

Twee slaven, wijze en dwaze maagden (Matteüs 24:45-25:13)

16-03-2014 - 19:00

Zondagavond, Appèldienst, met Willem J. Ouweneel

DOE-dag

22-03-2014 - 09:30

DOE dag in het kader van: “alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”

Leiderschap in de gemeente, o.l.v. Hans Amersfoort en Henk Medema

23-03-2014 - 20:00-21:00

Zondagavond

Principes van leiderschap, J.W. Grievink

25-03-2014 - 20:00-21:00

Dinsdagavond

Leiderschap in de gemeente: nagesprekken, suggesties

30-03-2014 - 20:00-21:00

Geloofsopvoeding, tieners (1): Henk van Dam

08-04-2014 - 20:00

Dinsdagavond

De gelijkenis van de talenten (Matteüs 25:14-30)

13-04-2014 - 19:00

Zondagavond, Appèldienst, met Willem J. Ouweneel

Geloofsopvoeding, tieners (2): Henk van Dam

15-04-2014 - 20:00

Dinsdagavond

Goede Vrijdag, dienst in Menorah

18-04-2014 - 20:00

Een gezamenlijke viering met Menorah en Woord en Daad, aan de Paslaan

DOE-dag

19-04-2014 - 09:30

DOE-dag in het kader van: “alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”

Geloofsopvoeding, tieners (3): Henk van Dam

22-04-2014 - 20:00

Dinsdagavond

DOE-dag

17-05-2014 - 09:30

DOE-dag in het kader van: “alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”

DOE-dag

21-06-2014 - 09:30

DOE-dag in het kader van: “alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”

Appèldienst met Willem Ouweneel

19-10-2014 - 19:00 uur, zingen vanaf 18:40 uur

Het kwaad van de vervangingstheologie

Doopdienst

26-10-2014

Deze dienst zal staan in het teken van de jonge mensen die gedoopt worden.

Appèldienst met Willem Ouweneel

16-11-2014 - 19:00 uur, zingen vanaf 18:40 uur

De olijfboom van Romeinen 11

Jongerendienst

30-11-2014

Meer info volgt

Appèldienst met Willem Ouweneel

14-12-2014 - 19:00 uur, zingen vanaf 18:40 uur

Misverstanden van Joden en christenen over elkaar

Eerste Kerstdag

25-12-2014 - 11:00

Heel hartelijk welkom!

Appèldienst met Willem Ouweneel

18-01-2015 - 19:00 uur, zingen vanaf 18:40 uur

De Messiasbelijdende Joden

Appèldienst met Willem Ouweneel

08-02-2015 - 19:00 uur, zingen vanaf 18:40 uur

Antisemitisme en filosemitisme

Appèldienst met Willem Ouweneel

08-03-2015 - 19:00 uur, zingen vanaf 18:40 uur

De staat Israël

Appèldienst met Willem Ouweneel

12-04-2015 - 19:00 uur, zingen vanaf 18:40 uur

De toekomst van Israël

Dit is de tijd van Elia

20-09-2015 - 19:00

Appèldienst

Dit is de tijd van Mozes

25-10-2015 - 19:00

Appèldienst

Dit is de tijd van Jesaja

22-11-2015 - 19:00

Appèldienst

Dit is de tijd van Ezechiël

20-12-2015 - 19:00

Appèldienst

Dit is de tijd van David

17-01-2016 - 19:00

Appèldienst

Dit is de tijd van de oogst

14-02-2016 - 19:00

Appèldienst

Voorwaar, Hij komt!

13-03-2016 - 19:00

Appèldienst

Eerste Paasdag

27-03-2016 - 9:00

Paasontbijt vanaf 9:00 uur
Paasdienst vanaf 10:00 uur, met band

Dit is het jubeljaar

10-04-2016 - 19:00

Appèldienst

Appéldienst

11-09-2016 - 19:00

Vanaf 18.40 uur wordt er gezamenlijk gezongen.
Alle geestelijke zegen (Efeze 1:1-14)

Appéldienst

09-10-2016 - 19:00

Leven uit de dood (Efeze 1:15-2:10)

Prayernight

16-10-2016 - 19:30

DOE-dag

22-10-2016

Aanmelden bij Robert van Barreveld (Barreveld74 @ zonnet.nl)

Prayernight

30-10-2016 - 19:30

Appéldienst

06-11-2016 - 19:00

Het geheim van de gemeente (Efeze 2:11-3:4)

Prayernight

13-11-2016 - 19:30

Prayernight

27-11-2016 - 19:30

Appéldienst

04-12-2016 - 19:00

Het diepste gebed (Efeze 3:5-21)

Prayernight

11-12-2016 - 19:30

Appéldienst

08-01-2017 - 19:00

De opbouw van de gemeente (Efeze 4:1-19)

Appéldienst

12-02-2017 - 19:00

Het leven van de nieuwe mens (Efeze 4:20-5:13)

Appéldienst

12-03-2017 - 19:00

Het christelijk huwelijk en gezin (Efeze 5:14-6:4)

Appéldienst

09-04-2017 - 19:00

De geestelijke wapenrusting (Efeze 6:5-24)

Leven met... pastoraatscursus 1/3

11-09-2017 - 19:30

Leven met jezelf ... oei, hoe doe je dat? Driedelige lezing door Mieke Koerts, aanbevolen door het pastoraat. Opgeven op de lijst in de hal.

Appeldienst

17-09-2017 - 19:00

Lezing door Willem Ouweneel
Het huis van de Vader

Leven met... pastoraatscursus 2/3

25-09-2017 - 19:30

Leven met God ... wat een uitdaging! Driedelige lezing door Mieke Koerts, aanbevolen door het pastoraat. Opgeven op de lijst in de hal.

Leven met... pastoraatscursus 3/3

02-10-2017 - 19:30

Leven met elkaar... soms fijn, soms lastig. Driedelige lezing door Mieke Koerts, aanbevolen door het pastoraat. Opgeven op de lijst in de hal.

Appeldienst

15-10-2017 - 19:00

Lezing door Willem Ouweneel
De rechterstoel van Christus

Appeldienst

12-11-2017 - 19:00

Lezing door Willem Ouweneel
De Antichrist

Appeldienst

10-12-2017 - 19:00

Lezing door Willem Ouweneel
Het beest uit de Openbaring

Appeldienst

14-01-2018 - 19:00

Lezing door Willem Ouweneel
De wederkomst van Christus

Appeldienst

11-02-2018 - 19:00

Lezing door Willem Ouweneel
De opstanding der doden

Appeldienst

18-03-2018 - 19:00

Lezing door Willem Ouweneel
Het Messiaanse vrederijk

Appeldienst

15-04-2018 - 19:00

Lezing door Willem Ouweneel
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde