samenwerken

 

2017

» Bekijk oude data

Appeldienst

14-01-2018 - 19:00

Lezing door Willem Ouweneel
De wederkomst van Christus

Appeldienst

11-02-2018 - 19:00

Lezing door Willem Ouweneel
De opstanding der doden

Appeldienst

18-03-2018 - 19:00

Lezing door Willem Ouweneel
Het Messiaanse vrederijk

Appeldienst

15-04-2018 - 19:00

Lezing door Willem Ouweneel
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde